บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซี.อาร์. เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

                     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงานตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งใน และต่างประเทศ

                     บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ ที่บริหารงานโดยคนไทย ดำเนินธุรกิจ บริการออกแบบ รับเหมา และติดตั้ง ระบบไฟฟ้าที่ดี ปลอดภัย มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม มั่นคงด้วยคุณภาพและการบริการที่เชื่อถือได้ ดำเนิน ธุรกิจอยู่บน รากฐานแห่งความถูกต้อง เป็นธรรมต่อลูกค้า โดยยึดมั่นถึง

 

 

ㆍความพึงพอใจของลูกค้า

ㆍประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ㆍการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น

ㆍการปรับปรุงระบบงาน และระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลและประวัติบริษัท

 ชื่อบริษัท

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ก่อตั้งบริษัท

กุมภาพันธ์ 2528

เครื่องหมายการค้า

C.R.

เงินทุนจดทะเบียน

15 ล้านบาท

บุคลากร

114 คน

ประเภทธุรกิจ

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง 

บำรุงรักษา สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

สถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

และระบบนิวเมติกส์ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

454, 456 ,458 : ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : +66 (0) 2035-7035  

โทรสาร : +66 (0) 2035-7033

มือถือ : +66 (0) 83030-3434

เว็บไซต์ : www.cr-engineer.com

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

บริษัท ซี. อาร์.  เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ซี. อาร์.  อิเลคทริค  แอนด์  แอคเซส  จำกัด