บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Cargill Meats (Thailand) Ltd.

Cargill Meats (Thailand) Ltd.

Project : Electrical system for Breeder Farm 15


#

Location 

Phetchabun

Start

March  2018

Finish

May  2018

Load

Turn key

THB  11.00  Millions

Load 

630  kVA

Man-hours

10,800   MH used for one farm

24  peoples at peak for one farm

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of

  • High voltage main feeder
  • MDB and Capacitor bank
  • Electrical system for house
  • Power  wiring for machines
  • External lighting
  • Control wiring for control devices
  • Lighting system
  • Lightning protection system