บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Thanakorn ruamphol 999 Co., Ltd

Thanakorn ruamphol 999 Co., Ltd

Project : Electrical system for rice mill


#

Location 

Chainat

Start

October  2013

Finish

April  2014

Contract

Turn key

THB 33.59 Million

Load 

2 x 3000 kVA

Man-hours

72,000 MH used

50 people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of 

  • High voltage main feeder
  • Low voltage main feeder 
  • MDB and Capacitor bank 
  • Motor  control center (MCC)
  • Power  wiring for machines
  • PLC Control system & SCADA systems
  • Automation field wiring
  • Control wiring for control devices
  •  Lighting system