บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Corteva Agriscience Lamphun

Corteva Agriscience Lamphun

Project : Electrical system for CMS Blending facility (Client : Local engineering Co., Ltd.)


#

Location 

Lamphun

Start

February 2022

Finish

May 2022

Contract

Turn key

THB 2.94 Million

Load 

-  kVA

Man-hours

-  MH used

-  people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of

  • Sub feeder
  • Machine Control Center (MCC)
  • Installation Control panels
  • Power wiring for machines
  • PLC Control systems & SFCADA systems
  • Automation field wiring
  • Control wiring for Control devices
  • Lighting and rceptacle system
  • Grounding structure for building