บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Seed Asia (Thailand) Co., Ltd.

Seed Asia (Thailand) Co., Ltd.

Project : Electrical system for corn seed processing plant (Client : Prairie engineering Inc.)


#

Location 

Nakhon sawan

Start

December  2014

Finish

February  2015

Contract

Turn key

THB 12.00 Million

Load 

2,000 kVA

Man-hours

6,400 MH used

10  people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of

  • Sub feeder
  • Motor control center (MCC)
  • Power wiring for machines
  • Control wiring for Control devices
  • Automation field wiring
  • Lightning system
  • Ground structure for building