บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Tanasan Rice Co., Ltd.

Tanasan Rice Co., Ltd.

Project Electrical system for rice mill plant


#

Location 

Chainat

Start

August  2015

Finish

November  2015

Contract

Turn key

THB  15.30 Million

Load 3

3,000 kVA

Man-hours

19,200MH used

20 people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of 

  • Transformer and platform
  • Low voltage main feeder 
  • MDB and Capacitor bank 
  • Motor  control center (MCC)
  • Power  wiring for machines
  • Power  wiring for machines
  • PLC Control system
  • Control wiring for control devices
  • Lighting system