บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Laemthong Agri-Products Co.,Ltd.

Laemthong Agri-Products Co.,Ltd.

New Feed mill Plant (Client : Triumph Engineering co., Ltd.)


#

Location 

Nakhonratchasima

Start

January 2019

Finish

May 2019

Contract

Turn key

THB  26.8 Million

Load 

4,000 kVA

Man-hours

42,900MH used

30 people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of

  • Distribution board (DB)
  • Motor control center (MCC)
  • Power wiring for machines
  • Automation field wiring
  • Control wiring for control devices
  • Lighting system
  • Emergency light system
  • Fire alarm system