บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Cargill meats (Indonesia) Co., Ltd.

Cargill meats (Indonesia) Co., Ltd.

Project : Expansion of feed mill (Client : N-line ago international Co.,Ltd.)


#

Location 

Indonesia

Start

Febuary 2008

Finish

April 2008

Contract

Lump sum

THB   9.20  Million

Load 

1000 kVA

Man-hours

    -     MH used

    -     people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

:  Design supply and installation of

  • MDB and Capacitor bank 
  • Motor  control center (MCC)
  • Power  wiring for machines
  • Installation of control panel
  • Automation field wiring
  • Control wiring for control devices
  • Lighting system