บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Thai Marine Protection Co., Ltd.

Thai Marine Protection Co., Ltd.

Project : Factory building


#

Location 

Nakhonpathom

Start

January 2017

Finish

April 2017

Contract

Turn key

THB   6.4  Million

Load 

250 kVA

Man-hours

11,000   MH used

15  people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of

  • High voltage main feeder
  • Transformer and platform
  •  Low voltage main feeder 
  • MDB and Capacitor bank 
  • Telephone system
  • CCTV system
  •  Fire alarm system
  • Lighting system and Emergency light
  • Lightning system