บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Pioneer Hi-Bred (Thailand) Co., Ltd.

Pioneer Hi-Bred (Thailand) Co., Ltd.

Project : Electrical system for parent seed plant (Client : Prairie engineering Inc.)


#

Location 

Lamphun

Start

March  2016

Finish

July  2016

Load

Turn key

THB  13.77 Million

Load 

350 kVA

Man-hours

19,200  MH used

20  people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of

  • Sub feeder
  • Machine Control Center (MCC)
  •  Installation Control panels
  • Power wiring for machines
  • PLC Control systems & SFCADA systems
  • Automation field wiring
  • Control wiring for Control devices
  • Lighting system and Emergency light
  • Lightning system