บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

บริษัท ซี. อาร์. เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา 
สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถานีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนิวเมติกส์ 
ให้แก่สถานประกอบการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา / Yara Thailand Co., Ltd.

Yara Thailand Co., Ltd.

Project : Electrical system for packing system of fertilizer plant (Client : Triumph engineering Co., Ltd.)


#

Location 

Ayutthaya

Start

October 2020

Finish

January 2021

Load

Turn key

THB  1.06  Million

Load 

60  kVA

Man-hours

3,840 MH used

 8 people at peak

Safety incident

LTls  : ZERO

MTls  : ZERO

Scope

Design supply and installation of

  • MDB and Capacitor bank 
  • Motor  control center (MCC)
  • Power  wiring for machines
  • Automation field wiring
  • Control wiring for control devices
  • Lighting system